Neziskové organizace

Národní síť podpory zdraví, z.s.

Jsme zdravotničtí profesionálové v oboru prevence nemocí a učíme lidi, co je pro zdravý život opravdu důležité.

více »

Ratolest Brno

Ratolest Brno dává šanci dětem žít ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.

více »

Český červený kříž

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.

více »

ACET ČR o.s.

ACET ČR o.s. je charitativní organizace, která nabízí své služby zdarma, ale přijímá příspěvky od dárců.

více »

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) – humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

MESADA, občanské sdružení

MESADA španělsky znamená „podpora“, jak tedy již z našeho názvu vyplývá - posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je při integraci do společnosti.

více »

Nadace táta a máma

Posláním NADACE TÁTA A MÁMA je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

více »

Česká abilympijská asociace, o.s.

Posláním sdružení je podporovat lidi z cílové skupiny v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

více »

S koníky za zdravím, o. s.

Pomáháme ke zkvalitnění života nejen handicapovaných spoluobčanů a k jejich lepší integraci do společnosti.

více »

Reklama, která pomáhá