Neziskové organizace

A Rocha - křesťané chrání přírodu

A Rocha je mezinárodní křesťanská organizace, kterou Boží láska inspiruje k práci ve vědeckém výzkumu, environmentálním vzdělávání a komunitně zaměřených ochranářských projektech.

více »

Fond ohrožených dětí

Pomoc týraným dětem, provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova

více »

Centrum denních služeb SNN v ČR

Pražský spolek neslyšících

více »

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení.

více »

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

CEREBRUM je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku

více »

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů.

více »

Sdružení Linka bezpečí

Poslání a cíle Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní...

více »

Srdce a čin, o.p.s.

Náš vznik byl motivován třemi cíli a jednou příležitosti. První cíl: tvorba pracovních míst pro klienty Pomoci v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby. Druhý cíl: reinvestice zisku do našeho dalšího rozvoje a na podporu Pomoci v nouzi, o.p.s. Třetí cíl:...

více »

A L E N - sdružení žen postižených rakovinou

Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

více »

Dětský domov Dagmar

Dětský domov Dagmar v Brně je moderní školské zařízení rodinného typu pro výkon institucionální výchovy, kde je dětem, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče, poskytována veškerá péče, kterou potřebují pro svůj zdravý vývoj. Je umístěn v brněnské městské části...

více »

Reklama, která pomáhá