Neziskové organizace

Občanské sdružení Bez mámy

Základním cílem sdružení je pomoc a podpora dětem v Africe, zvláště sirotkům.

více »

Dílna Eliáš

Občanské sdružení Dílna Eliáš provozuje keramickou dílnu, ve které pracují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Společnou činností chceme přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí.

více »

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby.

více »

Persefona z. s.

V Persefoně řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí ze všech stran. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem a jejich blízkým, realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

více »

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením.

více »

Národní síť podpory zdraví, z.s.

Jsme zdravotničtí profesionálové v oboru prevence nemocí a učíme lidi, co je pro zdravý život opravdu důležité.

více »

Kamarádi otevřených srdcí

Naše občanské sdružení se snaží zpříjemňovat život všem lidem.

více »

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací.

více »

Zábava dětem o.s.

Naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

více »

Občanské sdružení Lotos Brno

Občanské sdružení o. s. Lotos Brno je nezávislá nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

více »

Reklama, která pomáhá