Neziskové organizace

Klubíčko Beroun o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením, naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života a pomoc při jejich začleňování do společnosti.

více »

Život bez bariér Nová Paka, o.s.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti.

více »

FOD Klokánek Brno

Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí – občanského sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Klokánek poskytuje přechodnou pomoc dětem, o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých příbuzných...

více »

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací.

více »

Fond ohrožených dětí

Pomoc týraným dětem, provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova

více »

Kamarádi otevřených srdcí

Naše občanské sdružení se snaží zpříjemňovat život všem lidem.

více »

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšnou společností rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

více »

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

„Neděláme velké věci, snažíme se pomáhat li-dem a věříme, že naše práce má pro všechny smysl“.

více »

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

více »

Zábava dětem o.s.

Naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

více »

Reklama, která pomáhá