Neziskové organizace

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

více »

Spotřebitel net

Pomáháme především sociálně slabým, kteří se dostali do svízelné situace.

více »

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Naším posláním je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života.

více »

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby.

více »

Buena Vista Vinohrad

Buena Vista Vinohrad je neziskové občanské sdružení, které pořádá zájmové aktivity pro seniory.

více »

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové a sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy.

více »

Vodící pes, o.s.

Občanské sdružení Vodicí pes poskytuje služby sociální rehabilitace lidem s těžkým postižením zraku,kteří ve svém životě využívají k orientaci a samostatnému pohybu vodicího psa.

více »

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením.

více »

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.

Chceme otevřít všem onkologickým pacientům nové obzory a možnosti.

více »

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace zajišťuje, shromažduje a pečuje o finanční a nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k zajištění svého poslání. Příjmy z darů a veřejné sbírky využívá nadace výhradně v souladu se svým posláním, veškeré provozní náklady jsou hrazeny z výnosů hospodářské činnosti a...

více »

Reklama, která pomáhá