Neziskové organizace

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

více »

Život bez bariér Nová Paka, o.s.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti.

více »

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

více »

FOD Klokánek Brno

Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí – občanského sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Klokánek poskytuje přechodnou pomoc dětem, o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých příbuzných...

více »

HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.

více »

Klára pomáhá o.s.

Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby

více »

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením.

více »

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

více »

Zrnko naděje

Občanské sdružení "Zrnko naděje" není poskytovatel sociálních služeb, ale svou činnost provozuje v obdobném modelu. Hlavní cíl je vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od roku 2008.

více »

Občanské sdružení Most k domovu

Posláním občanského sdružení Most k domovu je přispívat ke zlepšování kvality života seniorů a nemocných lidí a zajistit člověku v posledních chvílích života důstojné podmínky a ošetřovatelskou paliativní péči.

více »

Reklama, která pomáhá