Neziskové organizace

Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí

Hlavním cílem veškerých námi poskytovaných sociálních služeb je uspokojování potřeb klientů a poskytování jim takových služeb, které vyhovují jejich potřebám a kompenzují omezení, která jim brání v prožívání důstojného stáří. Klientům pro jejich pobyt slouží plně...

více »

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.

Služby SDMO se vyznačují úsilím o integrování osob s DMO do života. Ucelený a individuální přístup je základním principem SDMO, uplatňovaným v každé poskytované službě. Odpovídá holismu, tedy jednomu z klíčových principů Evropské unie, jako způsobu, který respektuje celkové potřeby...

více »

Ratolest Brno, z.s.

Ratolest Brno dává šanci dětem žít ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.

více »

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

více »

Občanské sdružení Bez mámy

Základním cílem sdružení je pomoc a podpora dětem v Africe, zvláště sirotkům.

více »

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán poskytuje paliativní péči umírajícím pacientům a jejich blízkým v domácím prostředí.

více »

Nadační fond Betlém nenarozeným

Nadační fond podporuje projekty zaměřené na ochranu života, především na ochranu dětí před narozením. V omezené míře rozvíjí také humanitární činnost.

více »

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Naše služby pomáhají zrakově postiženým naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby.

více »

Občanské sdružení Lotos Brno

Občanské sdružení o. s. Lotos Brno je nezávislá nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

více »

ACET ČR o.s.

ACET ČR o.s. je charitativní organizace, která nabízí své služby zdarma, ale přijímá příspěvky od dárců.

více »

Reklama, která pomáhá