Neziskové organizace

ZDrSEM - první pomoc zážitkem

ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci, projekt Prázdninové školy Lipnice - Outward Bound Česká republika.

více »

Projekt Šance

Preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí.

více »

Nadační fond Modrý Hroch

Mezi hlavní cíle fondu patří zlepšení léčebně preventivní péče o poraněné děti, snaha o zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní léčby, konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech a podpora protiúrazové prevence.

více »

Gaudia proti rakovině, o.s.

Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat lidem s nejen onkologickým onemocněním a jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství.

více »

Zrnko naděje

Občanské sdružení "Zrnko naděje" není poskytovatel sociálních služeb, ale svou činnost provozuje v obdobném modelu. Hlavní cíl je vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od roku 2008.

více »

Aktivační centrum – Jsme tady

Naše centrum poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži s kombinovanými vadami tělesnými, smyslovými ve věku od 16 do 26 let, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

více »

Nadace Partnerství

Jsme největší česká nadace pro lidi a přírodu. Nabízíme granty, vzdělání, inspiraci i odborné služby. Sídlíme v našem brněnském vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

více »

Les psích duší o.s.

Unikátní Les psích duší nabízí nejen možnost vzpomínkového stromu na Vašeho miláčka,ale pro živé bezvadné místo na relax. S námi pomáháte přírodě a Váš miláček nebude nikdy zapomenut

více »

Kamarádi otevřených srdcí

Naše občanské sdružení se snaží zpříjemňovat život všem lidem.

více »

Český svaz ochránců přírody - základní organizace Rokycany

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce oochranu přírody a životního prostředí.

více »

Reklama, která pomáhá