Neziskové organizace

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením.

více »

Persefona z. s.

V Persefoně řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí ze všech stran. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem a jejich blízkým, realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

více »

Kočičí Azyl CZ

Podporuje dlouhodobě depozita a útulky opuštěných koček po celé ČR.

více »

Klubíčko Beroun o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením, naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života a pomoc při jejich začleňování do společnosti.

více »

Česká abilympijská asociace, o.s.

Posláním sdružení je podporovat lidi z cílové skupiny v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

více »

Centrum Narovinu

Občanské sdružení Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného...

více »

Nadační fond Emil

Emil pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro handicapované děti.

více »

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Jako jediná organizace máme zpracovaný komplexní PROGRAM adopce chrtů - GACR

více »

MELUZÍNEK o.s.

Cílem občanského sdružení MELUZÍNEK je pomáhat nemocným dětem, postiženým dětem a dětem umístěným v dětských domovech.

více »

Nadace "Mateřská naděje"

Organizujeme pomoc a podporu neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.

více »

Reklama, která pomáhá