Neziskové organizace

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení.

více »

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace zajišťuje, shromažduje a pečuje o finanční a nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k zajištění svého poslání. Příjmy z darů a veřejné sbírky využívá nadace výhradně v souladu se svým posláním, veškeré provozní náklady jsou hrazeny z výnosů hospodářské činnosti a...

více »

Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí

Hlavním cílem veškerých námi poskytovaných sociálních služeb je uspokojování potřeb klientů a poskytování jim takových služeb, které vyhovují jejich potřebám a kompenzují omezení, která jim brání v prožívání důstojného stáří. Klientům pro jejich pobyt slouží plně...

více »

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.

Chceme otevřít všem onkologickým pacientům nové obzory a možnosti.

více »

Centrum Hina o.s.

Náplní občanského sdružení je pomáhat dětem a to nejenom v ústavní péči, ale i dospělým osobám s handicapem, ale i ženám v tísni.

více »

Dobromysl o. p. s.

Naším posláním je poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

více »

Gaudia proti rakovině, o.s.

Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat lidem s nejen onkologickým onemocněním a jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství.

více »

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

více »

Kolpingova rodina Praha 8, občanské sdružení

Jsme neziskovka poskytující sociální služby matkám s dětmi v nouzi.

více »

Srdce a čin, o.p.s.

Náš vznik byl motivován třemi cíli a jednou příležitosti. První cíl: tvorba pracovních míst pro klienty Pomoci v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby. Druhý cíl: reinvestice zisku do našeho dalšího rozvoje a na podporu Pomoci v nouzi, o.p.s. Třetí cíl:...

více »

Reklama, která pomáhá