Neziskové organizace

Nadace táta a máma

Posláním NADACE TÁTA A MÁMA je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

více »

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení.

více »

Český červený kříž

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.

více »

Fosa, o. p. s.

Posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.

více »

Srdce a čin, o.p.s.

Náš vznik byl motivován třemi cíli a jednou příležitosti. První cíl: tvorba pracovních míst pro klienty Pomoci v nouzi, o.p.s., která poskytuje sociální služby. Druhý cíl: reinvestice zisku do našeho dalšího rozvoje a na podporu Pomoci v nouzi, o.p.s. Třetí cíl:...

více »

Ratolest Brno, z.s.

Ratolest Brno dává šanci dětem žít ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.

více »

Občanské sdružení Most k domovu

Posláním občanského sdružení Most k domovu je přispívat ke zlepšování kvality života seniorů a nemocných lidí a zajistit člověku v posledních chvílích života důstojné podmínky a ošetřovatelskou paliativní péči.

více »

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací.

více »

Zábava dětem o.s.

Naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

více »

HESTIA, o.s.

Již více než 20 let se věnujeme rozvoji, podpoře a propagaci dobrovolnictví. Dobré mezilidské vztahy v naší společnosti a ochota k nezištné pomoci druhým jsou stále motorem naší práce.

více »

Reklama, která pomáhá