Neziskové organizace

Občanské sdružení Lotos Brno

Občanské sdružení o. s. Lotos Brno je nezávislá nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

více »

Buena Vista Vinohrad

Buena Vista Vinohrad je neziskové občanské sdružení, které pořádá zájmové aktivity pro seniory.

více »

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM je „POMÁHÁME VSTÁT“ osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí,...

více »

SIMP, o.s.

Pomáháme při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce).

více »

Nadační fond PES V NOUZI

Naše pomoc se soustředí především na návrat ztracených pejsků zpět do rodin, podporu psí adopce, zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění chybějícího krmiva a potřeb pro útulky a depozita.

více »

Klára pomáhá o.s.

Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby

více »

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s.

Občanské sdružení Wlaštovka zajišťuje širokou podporu Waldorfské základní škole Wlaštovka Karlovy Vary.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení.

více »

ACET ČR o.s.

ACET ČR o.s. je charitativní organizace, která nabízí své služby zdarma, ale přijímá příspěvky od dárců.

více »

Reklama, která pomáhá