Neziskové organizace

Nadace "Mateřská naděje"

Organizujeme pomoc a podporu neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.

více »

Celia - život bez lepku o. s.

Celia o.s. vzniklo v důsledku potřeby pomoci lidem s celiakií. Ti zůstávají často po diagnostikování nemoci zcela bez pomoci. Dodržování bezlepkové diety s sebou nese celou řadu nemalých problémů. Ať už jsou to problémy finanční, psychické, či problémy spojené se značným omezením v...

více »

Srdcem pro kočky, z.s.

Poslání o. s. Srdcem pro kočky Kočičí útulek o. s. Srdcem pro kočky vznikl na základě aktivní péče o toulavé, týrané či opuštěné kočky v nouzi. O zvířata se aktivně staráme od roku 2006. V domácím prostředí našeho útulku zvířatům poskytujeme jak základní, tak i náročnou...

více »

Bzuk, o.s.

Chceme podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

více »

Zrnko naděje

Občanské sdružení "Zrnko naděje" není poskytovatel sociálních služeb, ale svou činnost provozuje v obdobném modelu. Hlavní cíl je vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu, který probíhá od roku 2008.

více »

Spolek Tvořivé srdce

Naše heslo je " Kdo tvoří, ten nezlobí " . Tvořit může každý a v každém věku ;-)

více »

Centrum Hina o.s.

Náplní občanského sdružení je pomáhat dětem a to nejenom v ústavní péči, ale i dospělým osobám s handicapem, ale i ženám v tísni.

více »

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM je „POMÁHÁME VSTÁT“ osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí,...

více »

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Cílem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.

více »

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

více »

Reklama, která pomáhá