Neziskové organizace

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšnou společností rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

více »

Občanské sdružení Bez mámy

Základním cílem sdružení je pomoc a podpora dětem v Africe, zvláště sirotkům.

více »

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

více »

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.

více »

Nadační fond Betlém nenarozeným

Nadační fond podporuje projekty zaměřené na ochranu života, především na ochranu dětí před narozením. V omezené míře rozvíjí také humanitární činnost.

více »

Nadační fond Sluníčko pro děti

Činnost nadačního fondu je zaměřena na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů.

více »

Český svaz ochránců přírody - základní organizace Rokycany

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce oochranu přírody a životního prostředí.

více »

Persefona z. s.

V Persefoně řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí ze všech stran. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem a jejich blízkým, realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

více »

Český červený kříž

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.

více »

CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s.

Dobrovolné a nepolitické občanské sdružení zájemců o organizování, pořádání, provozování a podporování volnočasových, pohybových, sportovních a tělovýchovných aktivit.

více »

Reklama, která pomáhá