Neziskové organizace

Klára pomáhá o.s.

Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby

více »

Kolpingova rodina Praha 8, občanské sdružení

Jsme neziskovka poskytující sociální služby matkám s dětmi v nouzi.

více »

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů.

více »

Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix

Mottem našeho sdružení je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy.

více »

DebRA ČR

Občanské sdružení DebRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004. Zařadila se tak jako 32. organizace DebRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL.

více »

Nadace "Mateřská naděje"

Organizujeme pomoc a podporu neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.

více »

Dílna Eliáš

Občanské sdružení Dílna Eliáš provozuje keramickou dílnu, ve které pracují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Společnou činností chceme přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí.

více »

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

více »

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s.

Občanské sdružení Wlaštovka zajišťuje širokou podporu Waldorfské základní škole Wlaštovka Karlovy Vary.

více »

A Rocha - křesťané chrání přírodu

A Rocha je mezinárodní křesťanská organizace, kterou Boží láska inspiruje k práci ve vědeckém výzkumu, environmentálním vzdělávání a komunitně zaměřených ochranářských projektech.

více »

Reklama, která pomáhá