Neziskové organizace

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám.

více »

Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix

Mottem našeho sdružení je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s.

Dobrovolné a nepolitické občanské sdružení zájemců o organizování, pořádání, provozování a podporování volnočasových, pohybových, sportovních a tělovýchovných aktivit.

více »

HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.

více »

PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Sdružujeme především lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Naší hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav takto postižených spoluobčanů.

více »

Občanské sdružení Bez mámy

Základním cílem sdružení je pomoc a podpora dětem v Africe, zvláště sirotkům.

více »

Nadace Partnerství

Jsme největší česká nadace pro lidi a přírodu. Nabízíme granty, vzdělání, inspiraci i odborné služby. Sídlíme v našem brněnském vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

více »

Diecézní charita Litoměřice

Charita je nestátní nezisková organizace, která se snaží prostřednictvím svých služeb a projektů pomáhat lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, příslušnost k etnické či...

více »

Občanské sdružení Kamarádi

Jsme občanské sdružení KAMARÁDI působící především ve Stochově a jeho nejbližším okolí.

více »

Reklama, která pomáhá