Kontaktní údaje:

Adresa:Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s.
 Mlýnská 24
 360 01   Karlovy Vary
Email: tolarova@wlastovka.cz
Web: www.wlastovka.cz/obcanske-sdruzeni-wlastovka/
Telefon: +420 777 724 869
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2010

Kategorie:

Popis:

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen občanské sdružení Wlaštovka) je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 2. listopadu 2010 s cílem založit v Karlových Varech waldorfskou školu. Prvními iniciátory byla skupina rodičů dětí, které navštěvovaly waldorfskou třídu MŠ v Karlových Varech – Doubí, kde bylo možné se s waldorfskou pedagogikou seznámit v praxi. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto způsobu výchovy a vzdělávání pokračovat.

Členové občanského sdružení tak podnikli všechny kroky potřebné k tomu, aby škola mohla vzniknout. Byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, která se stala zřizovatelem školy. Jejími zakladateli je dvanáct osob. Z toho jedenáct fyzických a jedna právnická. Tou je právě občanské sdružení Wlaštovka.

V současné době zajišťuje občanské sdružení Wlaštovka širokou podporu škole. Jeho členové (z 90% rodiče žáků a budoucích žáků WZŠW) se aktivně účastní na chodu školy bez nároku na honorář. Nadále pomáhají s osvětovou činností (pořádání přednášek, prezentací školy na veřejnosti, v médiích), spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na pracech při úpravách budovy školy.


Reklama, která pomáhá