Kontaktní údaje:

Adresa:Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 Senovážné náměstí 2
 111 21   Praha
Email: vdv@vdv.cz
Web: www.vdv.cz
Telefon: +420 224 216 883
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 1992

Kategorie:

Popis:

Obecně prospěšným cílem VDV je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se VDV snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.


Reklama, která pomáhá