Kontaktní údaje:

Adresa:Český červený kříž
 Thunovská 18
 118 04   Praha
Email: info@cervenykriz.eu
Web: www.cervenykriz.eu
Telefon: +420 251 104 111
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1993

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

Organizace je v pohotovosti. V Praze zřídila evakuační střediska, pomáhá s nimi i v Děčíně. V Českých Budějovicích vyhlásil Český Červený kříž sbírku úklidových prostředků a nářadí.
Povodňové konto: 222885/5500, variabilní symbol 111
DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87777 (cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč)
Více informací: www.cervenykriz.eu

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.


Reklama, která pomáhá