Kontaktní údaje:

Adresa:Česká asociace paraplegiků- CZEPA
 Ovčárská 471
 108 00   Praha 10
Email: czepa@czepa.cz
Web: www.czepa.cz
Právní forma: nezisková organizace
Rok vzniku: 1990

Kategorie:

Popis:

Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Každý týden přibývá v ČR pět lidí, kteří po poranění míchy již nikdy nebudou chodit.
Česká asociace paraplegiků je nezisková organizace, která sdružuje tyto vozíčkáře, hájí jejich zájmy a usiluje o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy, stejně jako všichni ostatní lidé bez hendikepu.

Poskytuje vozíčkářům přímou pomoc prostřednictvím poradenství, chráněného bydlení a vytváření pracovních míst. Provozuje informační portál Vozejkov.cz a mobilní aplikaci vozejkMap. Spolupracuje s lékaři a legislativci na zkvalitnění zdravotní a sociální péče pro vozíčkáře.

Spolupracuje na bezbariérových úpravách škol i jiných objektů. Seznamuje veřejnost s následky poranění míchy a vysvětluje, jaké rizikové chování může k úrazu vést. Je partnerem projektů, které pomáhají vozíčkářům uskutečnit jejich sny (např. 24 hodinový integrovaný survivalový závod).


Reklama, která pomáhá