Kontaktní údaje:

Adresa:Fond ohrožených dětí
 Na Poříčí 6
 110 00   Praha 1
Email: regina.paluskova@fod.cz
Web: www.fod.cz
Telefon: +420 224 236 655

Kategorie:

Popis:

Hlavní směry činnosti FOD:
• pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin,
• provoz krizové linky 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod,
• vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti,
• Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy,
• provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova,
• poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám
• osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.


Reklama, která pomáhá