Kontaktní údaje:

Adresa:Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
 Hábova 1571
 155 00   Praha 5 - Stodůlky
Email: frpsp@frpsp.cz
Web: www.frpsp.cz
Telefon: +420 235 517 313
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1990

Kategorie:

Popis:

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšnou společností rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. znáte jako Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.Dne 27. 12. 2013 byla provedena transformace občanského sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. na Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s. Organizace nezanikla, pouze změnila svou právní formu na obecně prospěšnou společnost, která více odpovídá charakteru a struktuře poskytovaných služeb. Změnil se také název, který nyní lépe vystihuje podstatu organizace, a logo organizace.Identifikační číslo organizace (IČO), číslo bankovního účtu, registrace sociální služeb, sídlo a telefonické kontakty zůstávají stejné.

Snahou naší organizace je už počátku přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a dospělé a pomáhat jim překonávat následky sluchového postižení. Usilujeme o vytváření předpokladů pro co nejdokonalejší integraci osob se sluchovým postižením do společnosti. Pomáháme při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči sluchově postižených dětí a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují.

Centrum Tamtam se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi a dospělé osoby se sluchovým postižením. Služeb rané péče, sociálně aktivizačního centra či sociální a psychologické poradny využívají lidé z celé republiky. Služby se postupně rozšířily i na ostatní zájemce o problematiku světa neslyšících.

Nedílnou součástí podpory rodin se sluchově postiženými dětmi je vydávání publikací, které se rodičům stávají průvodcem v problematice výchovy a vzdělání jejich sluchově postiženého dítěte a kterých je v současné době v ČR velký nedostatek. 
Centrum Tamtam dále pořádá odborné přednášky či semináře na aktuální témata, zaměřuje se především na oblast výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí.

 


Reklama, která pomáhá