Kontaktní údaje:

Adresa:Zábava dětem o.s.
 Drahobejlova 1226/30
 190 00   Praha 9
Email: zabavadetem@seznam.cz
Web: zabavadetem.webnode.cz
Telefon: +420 776 194 227
Právní forma: Občanské sdružení

Kategorie:

Popis:

Základními činnostmi sdružení jsou:

 • Vhodné a smysluplné využívání volného času, zejména dětí a mládeže
 • Organizace sportovních, volnočasových, kulturních, zábavných, vzdělávacích akcí pro děti a jejich rodiče
 • Pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí a rodičů
 • Pořádat dětské tábory
 • Vzdělávaní a osvěta
 • Správa prostranství určených pro volnočasové aktivity, především dětí a mládeže
 • Umožnění rodičům s dětmi vzájemně se setkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, předávat si zkušenosti a za tímto účelem provozovat mateřská, rodinná a obdobná centra jako zařízení komunitních a integračních center
 • Spolupracovat s jinými organizacemi a mateřskými centry
 • Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
 • Prezentovat vlastní činnost prostřednictvím médií
 • Ochrana životního prostředí
 • Zvyšování poznatků (výchova) z ekologie, ochrany fauny a flory, ochrana přírody, krajiny a veřejného zdraví a za tímto účelem pořádání besed, přednášek, kurzů, seminářů a podobně a provozování center ekologické výchovy (zkratka: CEV)


Reklama, která pomáhá