Kontaktní údaje:

Adresa:CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
 Křižíkova 56/75A
 186 00   Praha
Email: info@cerebrum2007.cz
Web: www.cerebrum2007.cz
Telefon: +420 226 807 048
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2007

Kategorie:

Popis:

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

CEREBRUM realizuje nebo se podílí na realizaci řady projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na pomoc osobám po poranění mozku, šíření informací o této problematice mezi veřejností i na prosazování systémových změn v péči o tyto osoby na celostátní úrovni.


Reklama, která pomáhá