Kontaktní údaje:

Adresa:CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s.
 Opavská 775/89
 708 00   Ostrava
Email: info@cdusport.cz
Web: www.cdusport.cz
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2007

Kategorie:

Popis:

Sdružení naplňuje deklarované poslání svojí zájmovou činností, jakož i posiluje u svých členů i navenek ideu celospolečenské prospěšnosti aktivního trávení volného času pohybovými a sportovními aktivitami jak uvnitř tak i mimo rámec aktivit TJ, SK a o.s. Spolupracuje s dalšími jednotlivci, spolky, fyzickými a právnickými osobami tak, aby se podílelo zejména u dětí a mládeže na předcházení vzniku závislosti na alkoholu, drogách, gamblerství a na páchání kriminální anebo trestné činnosti.


Reklama, která pomáhá