Kontaktní údaje:

Adresa:S koníky za zdravím, o. s.
 Odlehlá 6/1138
 736 01   Havířov - Šumbark
Email: skonikyzazdravím@seznam.cz
Web: www.skonikyzazdravim.cz
Právní forma: Občanského sdružení
Rok vzniku: 2010

Kategorie:

Popis:

Poskytujeme služby Hiporehabilitace, která napomáhá nejen zdravotně znevýhodněným osobám ke zlepšování jejich zdravotního stavu, současně umožňuje hodnotné a smysluplné trávení volného času těchto osob a významně přispívá ke zlepšování jejich fyzické i psychické kondice, budování sebeúcty a k radostnějšímu vnímání vlastního života.

Pomáháme ke zkvalitnění života nejen handicapovaných spoluobčanů a k jejich lepší integraci do společnosti.

V rámci naších preventivních programů jsme pro Vás připravili

Hipoterapii:  

Aktivity, kde se kůň setkává s člověkem za účelem zlepšením zdravotního stavu jak fyzického, mentálníhotak i emočního.

             Relaxační cvičení:

             Metoda aktivní relaxace na koni, která v dnešní přetechnizované době se statickým způsobem

             života (jízda autem, sedavá zaměstnání)

             nabízí velmi pozitivní změnu jak ve fyzickém těle, tak i na ostatních úrovních.

Aktivity pro dětské kolektivy:

Mateřské školky, Základní školy, dětské stacionáře, specifické skupiny dětí. Program je přizpůsoben počtu dětí, ideální je skupina 4-10 dětí.

A další široká škála akcí např. dětské dny, karneval, Mikuláš na koni, Halloween, aj.


Reklama, která pomáhá