Kontaktní údaje:

Adresa:Spotřebitel net
 Bělehradská 235/118
 120 00   Praha 2 - Vinohrady
Email: spotrebitel@spotrebitel.net
Web: www.spotrebitel.net
Telefon: +420 775 476 080
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2010

Kategorie:

Popis:

Naivnost některých lidí je vnáší do dluhové pasti a k rukám exekutorů. Především na to doplácejí senioři, ale náš okruh je spotřebitel a klamavé, či podvodné praktiky. Služba u nás je zdarma, ale provoz je náročný a nemůžeme inkasovat peníze od chudých, obracíme se na všechny strany o pomoc, abychom  mohli pokračovat v naší činnosti, ale situace je víc než zoufalá.

Spotřebitel net - jsme neziskové občanské sdružení, organizace zabývající se ochranou občanů na české spotřebitelské scéně. V České republice pracujeme již od roku 2010. Zabýváme se  jak aktivním informováním občanů o jejich právech i povinnostech ve spotřebitelských vztazích, tak následně pomáháme těm, kteří se stali obětí nekalých praktik nepoctivých obchodníků. Současně udržujeme kontakt s obchodními organizacemi a apelujeme na jejich slušnost a vstřícnost, informujeme je o celé škále ustanovení českého právního řádu a těm, kdo projeví zájem, provádíme kontrolu jejich obchodních podmínek, ale o to obchodníci nemají velký zájem, je to placená certifikace vypracovaná našimi právníky, ale každý si raději udělá své obchodní podmínky, které jsou pro ně výhodné. Tím také narážíme v některých případech na jejich podvodné jednání a úpravou obchodních podmínek jsme se snažili to napravit, ale bohužel, nakonec se to obrátilo proti nám 

Zvláštní pozornost nově zaměřujeme na seniory, tedy skupinu ekonomicky slabší, která se často stává obětí podvodného jednání, kteří mohou zdarma dostat veškeré právní doporučení. V rámci prevence informujeme spotřebitele na nekalé obchodní praktiky a na podvodné firmy. Snažíme se i o oslovení některých  poslanců, na změnu zákonů k ochraně spotřebitelů. Jsme v kontaktu s ČOI a SZPI a často jim také dáváme podněty.

Tato činnost, kterou se snažíme v České republice pomáhat napravovat nedostatky mnohdy nepříliš jasných zákonných úprav obchodu a hlavně nešvary českých obchodníků, je finančně velmi náročná. Snažíme se hospodařit racionálně s dotačními příspěvky od MPO ČR, ale vzhledem k narůstající agendě nám rostou náklady a i MPO šetří na pomoci neziskovek.

Pokud bychom měli dostatek financí, bylo by možné efektivněji investovat do zkvalitnění spotřebitelských vztahů, zejména do pomoci všem potřebným spoluobčanům.

Finanční příspěvy od našich členu jsou  zcela využity potřebným lidem.Více článků a informací najdete na našem webu www.spotrebitel.net


Reklama, která pomáhá