Kontaktní údaje:

Adresa:OPER o.s. - organizace přátel ekologického rozvoje
 Marie Majerové 1824/1
 412 01   Litoměřice
Email: kamila@zviratkalidem.cz
Web: www.zviratkalidem.cz
Telefon: +420 739 073 227
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2011

Kategorie:

Popis:

Impulsem ke vzniku naší činnosti je nepopíratelná existence stále se zvětšujících bariér mezi dětmi a přírodou.

Vzhledem k výrazné změně hodnotového žebříčku celé populace je potřeba přiblížit nemladší generaci zpět k přírodě stále větší. Cíl tohoto projektu je více než jasný. Naše kroky vedou k tomu, představit dětem nenásilnou formou zákonitosti přírody, která nám odjakživa vládne a jejíž zákony je třeba respektovat. Neodmyslitenou součástí přírody je rozmanitá fauna. Zvířata jsou pro děti stále fascinující a dokáží v nich vzbudit mnohé pocity či přirozeně rozvíjet empatii, respekt k druhým apod. Stěžejní myšlenkou je tudíž přiblížít dítěti zvíře, které v dnešním urbanizovaném prostředí nemají možnost běžně vídat či je navíc vídají v mediích zcela zkresleně. Z toho důvodu se zaměřujeme především na typická zvířata chovaná v Čechách - kůň, kráva, prase, koza, ovce, slepice...

K cíli přiblížit zvíře dětem se již přidala myšlenka umožnit zkrze naše aktivity přístup ke zvířatům i seniorům a uživatelům ústavů sociálních péče. Zooterapie, která je ve světe hojně využívá pomalu nachází své uplatnění i v České republice a my věříme, že  naší činností dopomůžeme rozvoji této terapeutické techniky!


Reklama, která pomáhá