Kontaktní údaje:

Adresa:SIMP, o.s.
 Šlikova 20
 169 00   Praha 6 - Břevnov
Email: simp@simp.cz
Web: www.simp.cz
Telefon: +420 774 943 512
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2011

Kategorie:

Popis:

Patronkou SIMPu a jeho aktivit je moderátorka Pavla Charvátová.

SIMP, o.s., co všechno dělá?

  • Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. (SIMP získal certifikát od sítě mateřských center ČR - Společnost přátelská rodině)
  • Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM, jedná se o tréninkové pracoviště, s výrobou dárkových a užitných předmětů.
  • Provozuje SIMPatickou kavárnu (tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním handicapem).
  • Poskytuje poradenství pro firmy a organizace v otázkách rovných příležitostí na trhu práce, informuje a přednáší o sociální zodpovědnosti firem.
  • Podporuje integraci žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, zdravotní postižení, smyslová postižení) do běžných základních a středních škol.
  • Dalším z důležitých aspektů práce SIMP, o.s. je medializace a osvěta témat, týkajících se života lidí s mentálním postižením a samozřejmá spolupráce s médii a komerčním sektorem při realizaci těchto aktivit. Důležitou součástí naší práce je rovněž osvěta a práce s médii. Klademe si za cíl přibližovat svět lidí s handicapem ke světu tzv. normální společnosti (např. výstava dvojportrétů Blízké vzdálenosti).


Reklama, která pomáhá