Kontaktní údaje:

Adresa:Dobromysl o. p. s.
 Bezručova 928
 266 01   Beroun
Email: apondelickova@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
Telefon: +420 322 312 703
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Rok vzniku: 2012

Kategorie:

Popis:

Poskytujeme registrované sociální služby

DENNÍ STACIONÁŘ
Posláním služby je v průběhu dne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Posláním služby je v průběhu týdne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby.

OSOBNÍ ASISTENCE
Posláním služby je napomáhat osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a umožnění tím účastnit se života společnosti.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Posláním služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím péče o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu, nebo sdílením péče.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Posláním služby je dlouhodobá a pravidelná podpora pracovních návyků a dovedností osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


Reklama, která pomáhá