Kontaktní údaje:

Adresa:Nadace Jedličkova ústavu
 V Pevnosti 4 2
 128 41   Praha
Email: nadaceju@centrum.cz
Web: www.nadaceju.cz
Telefon: +420 246 008 191
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 1990

Kategorie:

Popis:

Nadace Jedličkova ústavu byla založena 22. října 1990 jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989. Nadace byla založena s cílem zlepšit komplexní rehabilitační péči o děti
a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních, odborně terapeutických, ale i společenských a lidských. Nadace vznikla z podnětu rodičů dětí a tehdejší ředitelky Jedličkova ústavu, PhDr. Anežky Krčkové. Zřizovatelem nadace je Jedličkův ústav a školy, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, která je v současnosti řízena jako škola, která poskytuje ucelenou rehabilitaci a komplexní péči.
V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu v současnosti je všestranná pomoc v integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti s cílem zamezení sociální a společenské izolace a podpora komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péče. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, k rozvoji Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé ČR, které mají podobné poslání jako nadace.

Nadace Jedličkova ústavu se hlásí k humanitnímu odkazu profesora MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s handicapem.


Reklama, která pomáhá