Kontaktní údaje:

Adresa:Člověk v tísni, o. p. s.
 Šafaříkova 635/24
 120 00   Praha
Email: mail@clovekvtisni.cz
Web: www.clovekvtisni.cz
Telefon: +420 226 200 400
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Rok vzniku: 1999

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

V první fázi dodává vyplaveným lidem okamžitou materiální pomoc. Pomáhá například naftovými vysoušeči, desinfekčními prostředky, pitnou vodou a nářadím.
Povodňové konto: 72027202/0300.
DMS: ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, Člověk v tísni obdrží 27 Kč).
Více informací: www.clovekvtisni.cz

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
Během dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.


Reklama, která pomáhá