Kontaktní údaje:

Adresa:TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
 I.P.Pavlova 69
 779 00   Olomouc
Email: info@tyflocentrum-ol.cz
Web: www.tyflocentrum-ol.cz
Telefon: +420 585 423 737
Právní forma: OPS
Rok vzniku: 2000

Kategorie:

Popis:

Sociální služby TyfloCentra jsou poskytovány od roku 2001 klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci způsobené ztrátou nebo těžkým poškozením zraku následkem úrazu nebo očního onemocnění, ale i zrakově postiženým, kteří nevidí od narození nebo od dětství. Tyto specifické služby potřebují k naplňování svých životních potřeb, k podpoře samostatného a nezávislého života, seberealizace, společenského a pracovního uplatnění i aktivního využití volného času.

Naše služby a činnosti

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
- Poskytujeme podporu při hledání řešení v problematické situaci.
- Poskytujeme sociálně a pracovně právní informace.
- Doporučujeme elektronické kompenzační pomůcky.
- Zapůjčujeme kompenzační pomůcky.
- Zvyšujeme informovanost o problematice zrakově postižených.
- Vydáváme pro zrakově postižené informační zpravodaj „Majáček“ ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu, na audiokazetách, CD a rozesíláme e-mailem.
- Specifické informace poskytujeme na informačním portálu pro osoby se zrakovým postižením (www.tyflocentrum-ol.cz).

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
- Vyučujeme speciálním programům, které zpřístupňují práci s PC.
- Uskutečňujeme vzdělávací, zájmové, volnočasové a sportovní aktivity.
- Realizujeme vzájemná setkávání lidí v podobné životní situaci.
Informovanost o poskytované sociálně aktivizační službě (pdf)

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
- Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces.
- Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění.

ROZŠIŘUJÍCÍ SLUŽBY
- Digitalizujeme texty a převádíme do bodového písma.
- Podporujeme vytváření vhodného prostředí pro bezpečný pohyb a orientaci nevidomých a slabozrakých formou odstraňování architektonických a dalších bariér.
- Poskytujeme technickou podporu pro uživatele elektronických kompenzačních pomůcek.
- Seznamujeme širokou veřejnost s potřebami a problémy lidí se zrakovým postižením.
- Od roku 2011 zaměstnáváme osoby se zrakovým postižením v sociální firmě ERGONES.


Reklama, která pomáhá