Kontaktní údaje:

Adresa:Sdružení na pomoc dětem s handicapy
 Vlčkova 1067
 198 00   Praha 14 - Černý Most
Email: jelen@motylek.org, motylek@motylek.org
Web: www.motylek.org
Telefon: +420 281 912 081
Právní forma: Občanské sdružení

Kategorie:

Popis:

V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby žily stejně jako vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí.
Služby poskytujeme dětem od 3 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdrav. postižení (mentálního handicapu, autismu, kombinovaného postižení) mají sníženou soběstačnost, potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností, mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů, mají omezený kontakt s dětmi. Služby nejsou určené dětem se smyslovým postižením.
Dětem nabízíme individuální a skupinové aktivity - canisterapii, logopedii, muzikoterapii, plavání, sportovní klub, klub pro rozvoj dovedností, klub s prvky dramaterapie nebo individuální nácviky.


Reklama, která pomáhá