Kontaktní údaje:

Adresa:A Rocha - křesťané chrání přírodu
 Dobré 103
 517 93   Dobré
Email: czech@arocha.org
Web: www.arocha.org/
Telefon: +420 775 042 228
Právní forma: Mezinárodní organizace a sdružení
Rok vzniku: 2002

Kategorie:

Popis:

První projekt A Rochy se začal rozvíjet v Portugalsku v roce 1983. V oblasti ústí řeky Ria de Alvor jsme založili výzkumnou a ornitologickou terénní stanici. Navštívily ji již tisíce lidí z nejrůznějších částí světa.

Křesťané po celém světě si uvědomují, že významné lokality přirozeného prostředí rostlin a živočichů nutně potřebují ochranu. Proto od roku 1994 vznikají nové projekty A Rochy i v dalších částech Evropy, na Blízkém východě, v Africe a Severní Americe. Mezinárodní a mezikulturní síla křesťanské komunity přináší jedinečné ovoce, v neposlední řadě právě tam, kde se společnost snaží spojit udržitelný rozvoj s ochranou biodiverzity.

Projekty A Rochy kladou důraz na práci rodinné atmosféře - spojují lidi z nejrůznějších oblastí života v úsilí o společné cíle.


Reklama, která pomáhá