Kontaktní údaje:

Adresa:Život bez bariér Nová Paka, o.s.
 Lomená 533
 509 01   Nová Paka
Email: info@zbb.cz
Web: www.zbb.cz
Telefon: +420 493 724 159
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2004

Kategorie:

Popis:

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.

Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené i lobbováním u orgánů místní správy, samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za zlepšování životních podmínek této skupiny spoluobčanů a za jejich integraci do společnosti.

Aktivity občanského sdružení Život bez bariér mají za cíl pomoci především následujícím skupinám obyvatel:

  • Osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým a/či zrakovým zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním
  • Seniorům
  • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým pečujícím o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny

Ve snaze podporovat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti organizuje občanské sdružení také akce pro širokou veřejnost. Jedná se o akce společenské, kulturní i vzdělávací i akce určené žákům základních a středních škol či takové, jejichž cílem je podpora udržitelnosti chráněných pracovních míst.

Pokud chcete pomoci finanční částkou:

číslo transparentního účtu: 78-8511550297/0100 u Komerční banky Nová Paka

Pokud chcete pomoci materiálně:

V současné době velmi uvítáme následující materiální dary:

-          čistící a desinfekční prostředky, úklidové prostředky, drogeristické prostředky (tekuté mýdlo, toaletní papír atd. )

-          kancelářské potřeby (papír, laminovací folie,obálky atd.)

-          pračka automatická pro službu sociální rehabilitace

-          sušička prádla pro službu sociální rehabilitace

-          sušáky na prádlo

-          2 mikrovlnné trouby, 2 elektrické sporáky pro dovybavení kuchyní bezbariérových bytů určených ubytování zdravotně postižených osob

-          obalový materiál na keramické výrobky zdravotně postižených v podobě čirých celofánových sáčků různých velikostí

-          drobné dárky a reklamní předměty pro účastníky sportovních a kulturních akcí

-          židle - alespoň 12 stejných kusů - pro denní stacionář

-          zahradní hlínu, truhlíky a velké květináče pro zahradnickou činnost klientů sociálních služeb

-          výtvarné potřeby - vodové a temperové barvy, voskovky, bezbarvý gel na svíčky, atd. pro rukodělné aktivity klientů soc. služeb

-          interiérové barvy na výmalbu prostor denního stacionáře

-          hrnce a pekáče pro nácvik vaření klientů sociální rehabilitace

-          pákové nůžky pro zdravotně postiženého zaměstnance

-          kalkulačky

-          barevný televizor do bezbariérových bytů

Kontaktní osoba:

Olga Banýrová – Koordinátor projektů, tel. 602 393 368


Reklama, která pomáhá