Kontaktní údaje:

Adresa:Vodící pes, o.s.
 Bezručova 2
 679 04   Adamov
Email: klubovna@vycvikvodicichpsu.cz
Web: www.vycvikvodicichpsu.cz
Telefon: +420 734 224 658
Právní forma: občanské sdružení
Rok vzniku: 2004

Kategorie:

Popis:

Občanské sdružení Vodicí pes poskytuje služby sociální rehabilitace lidem s těžkým postižením zraku,kteří ve svém životě využívají k orientaci a samostatnému pohybu vodicího psa.

Cílem je umožnit bezpečný a samostatný pohyb v přirozeném prostředí a podpořit tak plnohodnotné zařazení do společnosti, rozvoj sociálních vazeb a rozšíření možností trávení volného času.

Navazuje tak na činnost Školy pro výcvik vodicích psů, která se věnuje výchově a výcviku budoucích psích pomocníků a je členem Mezinárodní federace škol vodicích psů se sídlem ve Velké Británii.

Vodicí pes, o. s. pak poskytuje nevidomým a slabozrakým lidem s vodicím psem následnou péči (procvičování práce psů a konzultace konkrétních problémů při orientaci s vodicím psem, pobytové akce a společná setkávání u zájmových a společenských aktivit).


Reklama, která pomáhá