Kontaktní údaje:

Adresa:Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix
 Netroufalky 787/3
 625 00   Brno
Email: info@paracentrum-fenix.cz
Web: www.paracentrum-fenix.cz
Telefon: +420 547 210 382
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2004

Kategorie:

Popis:

Mottem našeho sdružení je „Zpět do života" = snažíme se vrátit lidi zpět do aktivního života a být jim celoživotním partnerem. Klienty jsou imobilní občané se získaným poškozením míchy, kterým zajišťujeme:

  • odborné sociální poradenství (příspěvky, návrat do práce, výběr kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy)
  • rekondiční cvičení s terapeutem
  • posilovací pohybové aktivity (motomedy, vertikalizační zařízení – Smove, Jordan, stolní tenis)
  • rekvalifikační kurzy (PC kurzy)
  • sportovně-kulturní akce (Turnaje ve stolním tenise a petanque, Čarodějnické setkání, Vítání léta, Adventní setkání)
  • rekondiční pobyty
  • osvětovou a přednáškovou činnost se spinální tématikou (určená i pro veřejnost)

Jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Máme své etablované místo u poskytovatelů sociálních služeb. Naše občanské sdružení má přes 120 členů, zahrnující vozíčkáře, jejich rodinné příslušníky i příznivce. Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů, které se každoročně podávají na Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, MZ a MPSV. Od května 2011 jsme řešitelem evropského projektu "Zpět do života II." z Operačního programu LZZ ESF. Od červervence 2012 byl zahájen mezinárodní projekt OP LZZ ESF s názvem "Výzev se nebojíme", jehož cílem je zlepšit postavení handicapovaných na pracovním trhu pomocí "know-how" čtyř zahraničních partnerů (Nizozemí, Dánsko, Slovensko, Slovinsko).

Sdružení má statut neziskové organizace a v současnosti na svou činnost získává prostředky převážně ze státních zdrojů (dotační programy MZ, MPSV, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, ESF, Úřad práce, Úřad vlády), od sponzorů a z příspěvků členů PCF.


Reklama, která pomáhá