Kontaktní údaje:

Adresa:Maltézská pomoc
 Lázeňská 2/485
 118 00   Praha
Email: info@maltezskapomoc.cz
Web: www.maltezskapomoc.cz
Telefon: +420 257 534 935
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Rok vzniku: 2002

Kategorie:

Popis:

HISTORICKÉ POSLÁNÍ
Maltézská pomoc, o.p.s., byla založena 9.5.2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Hlavní činností Maltézské pomoci, o.p.s. je pomoc potřebným na území České republiky. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno řádovým mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným).


CÍLE
Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí našich služeb je rovněž asistenční služba. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.


CÍLOVÉ SKUPINY
Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením,  poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.

Maltézská pomoc má 10 svých center: Praha, Brno, Olomouc,  Mělník, Hradec Králové, Pardubice, Uherské Hradiště, Otrokovice, Karlovy Vary a Česká Lípa. Aktivně v ní působí 250 členů, zaměstnanců, stálých smluvních dobrovolníků a externích spolupracovníků.

Maltézská pomoc, o.p.s. také spolupracuje se svou partnerskou organizací, Českou maltézskou pomocí z Českých Budějovic na zajištění provozu projektu "Doprava dětí s postižením do škol".


Reklama, která pomáhá