Kontaktní údaje:

Adresa:Nadační fond Modrý Hroch
 Rašínova 2
 602 00   Brno
Email: chasakova@modryhroch.cz
Web: http://www.modryhroch.cz/
Telefon: +420 728 750 779
Právní forma: Nezisková organizace
Rok vzniku: 2005

Kategorie:

Popis:

Nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch byla založena 27. června 2005 s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi největší traumacentra v České republice. Mezi hlavní cíle fondu patří zlepšení léčebně preventivní péče o poraněné děti, snaha o zpříjemnění prostředí v době jejich ústavní léčby, konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech a podpora protiúrazové prevence.

Není možné si nalhávat, že státem hrazená zdravotní péče dokáže pokrýt úplně všechno, co je pro zraněné dítě ve fázi léčby nejen nutné, ale třeba také jen vhodné. Na druhou stranu však nechceme „suplovat“ stát nákupem základního materiálu a poskytováním základní péče. Snažíme se rozšiřovat možnosti lékařů a ošetřujícího personálu směrem lehce nadstandardním a věnujeme se také konkrétní pomoci jednotlivým dětem po odchodu z nemocnice. Příkladem tak může být například příspěvek na rehabilitační procedury, zakoupení nadstandardních speciálních přístrojů urychlující léčbu, zakoupení lepšího materiálů k operaci či zpříjemnění nemocničního prostředí pro děti.

Cíle nadačního fondu:

 • podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • podpora léčby a hospitalizace dětí po úrazech
 • snaha o zpříjemnění prostředí v době léčby
 • péče o volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí
 • konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech
 • činnost v oblasti prevence úrazů
 • podpora vědeckého výzkumu v oblasti dětské medicíny

Činnost nadačního fondu:

 • konkrétní pomoc dětem po těžkých úrazech
 • pořádání akcí pro hospitalizované děti
 • akce pro děti (veřejnost)
 • benefiční akce
 • charitativní akce
 • preventivní protiúrazové akce
 • projekty v rámci protiúrazových kampaní…

 


Reklama, která pomáhá