Kontaktní údaje:

Adresa:Občanské sdružení Bez mámy
 Nošovice 221
 739 51   Nošovice
Email: kontakt@bezmamy.cz
Web: www.bezmamy.cz
Telefon: +420 731 799 116
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 2006

Kategorie:

Popis:

S epidemií HIV/AIDS v Africe stoupá i počet sirotků, kteří zůstanou po zesnulých rodičích. Starost o ně pak většinu padne na nejbližší příbuzné - prarodiče, strýce, tety. Ti ovšem sami nemají jídla ani peněz nazbyt a tak se všichni stále hlouběji propadají do začarovaného kruhu chudoby. Věříme, že s naší láskou a podporou mohou děti vykročit na cestu do budoucnosti s daleko menšími obavami. Kromě zajištění pravidelného přísunu jídla, zdravotní péče a kvalitního vzdělání je našim hlavním cílem, aby se z děti staly samostatní, odpovědní lidé se zdravým a poctivým přístupem k životu.

Ruku v ruce s touto základní myšlenkou jdou další podpůrné cíle, které mají vytvořit zázemí a vhodné prostředí pro realizaci cíle hlavního. Rozhodli jsme se proto podporovat také místní komunity ve vlastní soběstačnosti, zejména ve zdravotnictví a hospodaření s přírodními zdroji, poskytovat podporu lidem, kteří nemají prostředky pro vlastní obživu či potřebné léky a podporovat místní křesťanské komunity.

Čím se odlišujeme?

Naše úsilí je vedeno snahou o koncepční řešení problému sirotků a potřebných v Africe. Jednotlivé projekty vycházejí z osobních zkušeností a navazují na sebe tak, aby komplexně zajišťovaly zdravý rozvoj dítěte. Velký důraz klademe na jejich výchovu a vzdělání, neboť nám nejde pouze o to, aby děti přežily, ať to zní jakkoliv tvrdě, ale aby se samy staly přínosem pro rozvoj celé společnosti.

Celý komplex má tedy sloužit k tomu, aby se děti naučily soběstačnosti. Je proto nezbytně nutné, aby se po základní škole vyučily nějakému řemeslu nebo dále studovaly. Aby se naučily jak si postavit svůj domek a jak si vzájemně pomoci, aby je uživila pole, která obdělávají.

Nejde nám tedy o to posílat pouze finanční pomoc, a dále se o realizaci nezajímat. Do projektů se angažujeme osobně a cca dvakrát ročně tam jede některý z členů sdružení nebo dobrovolníci.


Reklama, která pomáhá