Kontaktní údaje:

Adresa:Nadace dřevo pro život
 Kamýcká 1176
 165 21   Praha 6
Email: info@drevoprozivot.cz
Web: www.nadacedrevoprozivot.cz
Telefon: +420 224 383 755
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 2005

Kategorie:

Popis:

Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.

Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny.

Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka.

Oblasti zájmu nadace jsou:

  • podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny
  • humanitární a sociální činnosti
  • podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu

Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy.


Reklama, která pomáhá