Kontaktní údaje:

Adresa:SKP-CENTRUM, o.p.s.
 Jungmannova 2550
 530 02   Pardubice
Email: info@skp-centrum.cz
Web: www.skp-centrum.cz/
Telefon: +420 464 629 618

Kategorie:

Popis:

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM je „POMÁHÁME VSTÁT“ osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Působíme od roku 1992. Tradice zavazuje. V roce 2014 jsme obsloužili celkem 2542 lidí. V současné době provozujeme 20 služeb. Mezi ně patří například Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Azylový dům pro muže, Dům na půli cesty, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením apod.

 

Rádi bychom zakoupili:
Potřebujeme seniorská křesla pro Domov Simeon v Horním Jelení, který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny, které se starají o své blízké, jež se o sebe sami nemohou postarat. Jsme rádi za každý příspěvek na zakoupení těchto křesel.
Dále potřebujeme osobní automobil pro „Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím“. Pracovníci intervenčního centra operují ve čtyřech oblastech Pardubického kraje - Česká Třebová, Hlinsko, Králíky a Svitavy. Rychlý dojezd za ohroženými osobami je důležitý. I zde velmi děkujeme za příspěvky na pořízení tohoto auta.

 

Aktuálně potřebujeme: židle, policovou uzamykatelnou skříň, lůžkoviny, kuchyňskou linku, lednici, kancelářskou židli, rozkládací křeslo, pláštěnky, obuv, ponožky, ručníky, utěrky nebo spodní prádlo.

 

Azylový dům pro muže v Pardubicích
Posláním Azylového domu pro muže při SKP-CENTRUM, o.p.s., v Pardubicích je poskytování služeb dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci obvykle spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme podmínky k zajištění základních životních potřeb, pomoc a podporu směřujeme k návratu do běžné společnosti. Kapacita zařízení je pět pokojů po čtyřech lůžkách a jeden pokoj po třech lůžkách; celkem 23 lůžek.

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě při SKP-CENTRUM, o.p.s., je na dobu nezbytně nutnou poskytnout ubytování, a to bezdětným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nemohou tuto situaci řešit samy. V azylovém domě najdou vlídný přístup a pochopení ze strany pracovníků, pomoc a podporu při návratu do běžného života. Jedním z cílů služby je dosáhnout aktivního přístupu klientek k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita zařízení je 20 lůžek.


Reklama, která pomáhá