Kontaktní údaje:

Adresa:Pomoc v nouzi, o.p.s.
 Fibichova 852
 356 01   Sokolov
Email: info@pomocvnouziops.cz
Web: www.pomocvnouziops.cz

Kategorie:

Popis:

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod.

Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout.
My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty.
Cílem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.

Pomoc v nouzi, o.p.s., poskytuje tyto sociální služby:

  •     Azylový dům pro matky s dětmi
  •     Azylový dům pro jednotlivce
  •     Dům na půl cesty
  •     Intervenční centrum
  •     pro oběti domácího násilí
  •     Nízkoprahové denní centrum
  •     pro osoby bez přístřeší
  •     Pečovatelská služba
  •     Dluhová poradna

 


Reklama, která pomáhá