Kontaktní údaje:

Adresa:Ledax o.p.s.
 Riegrova 51
 370 01   České Budějovice
Email: sekretariat@ledax.cz
Web: www.ledax.cz
Telefon: +420 420 606 723225
Rok vzniku: 2007

Kategorie:

Popis:

Ledax–partner pro spokojenější stáří, toto motto je pro nás, pracovníky společnosti Ledax o.p.s., velkým závazkem. Chceme být partnerem dobrým, na kterého se uživatel může zcela spolehnout, a kterému může důvěřovat v kvalitě poskytovaných služeb.

Naše služby se snažíme postupně rozšiřovat tak, abychom byli schopni uživatele podpořit po celou dobu, kdy nás potřebuje.

Chceme být pomocníkem v péči o domácnost, partnerem při aktivním trávení volného času, tichým společníkem v okamžiku, kdy se dotyčný rozhodne strávit své poslední chvíle doma, bez bolesti, v kruhu rodinném.

Víme, že jsou to velké ambice, ale o to víc nás celé počínání motivuje a nutí nás naše služby zdokonalovat a také hledat lidský, důstojný a rovnocenný přístup v poskytování sociálních a zdravotnických služeb obyvatelům Jihočeského kraje.

Společnost Ledax o.p.s. poskytuje tyto služby:

  • Pečovatelskou službu
  • Osobní asistenci
  • Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči
  • Pronájem kompenzačních pomůcek

Bankovní spojení: 216 002 646/0300 (ČSOB, a.s.)


Reklama, která pomáhá