Kontaktní údaje:

Adresa:Nadační fond Sluníčko pro děti
 Národní 38/37
 110 00   Praha
Email: info@slunickoprodeti.eu
Web: www.slunickoprodeti.eu
Právní forma: Nadační fond
Rok vzniku: 2008

Kategorie:

Popis:

Při založení nadačního fondu si jeho zakladatelé dali předsevzetí, že veškeré obdržené finanční dary budou v plné výši přerozdělovány mezi žadatele o finanční podporu. Nadační fond Sluníčko pro děti doposud nevynaložil žádné finanční prostředky na správní a provozní náklady. Veškeré služby byly poskytnuty na dobrovolnické bázi.


Reklama, která pomáhá