Kontaktní údaje:

Adresa:Aktivační centrum – Jsme tady
 Sokolská 26
 752 02   Přerov
Email: info@jsmetady.cz
Web: www.jsmetady.cz
Telefon: +420 420 721 072744
Právní forma: občanské sdružení
Rok vzniku: 2007

Kategorie:

Popis:

Naše centrum poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži s kombinovanými vadami tělesnými, smyslovými ve věku od 16 do 26 let, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Prostřednictvím našich služeb, chceme uživatelům dle jejich individuálních přání, požadavků a schopností poskytnout možnost aktivního, plnohodnotného a kvalitního využití volného času v kolektivu vrstevníků a dalších osob v rámci integrace do společnosti, možnost uchovat a zlepšovat individuální schopnosti a dovednosti v rámci činností. Praxe nám ukázala nutnost zaměřit se na zrakové a komunikační vady. Na počátku roku 2013 jsme zřídili další službu, a to tzv. odlehčovací služby.

DMS jednorázová: ve tvaru DMS JSMETADY na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Jsme tady obdrží 27 Kč)

DMS roční podpora: ve tvaru DMS ROK JSMETADY na číslo 87 777 (z 12x30 Kč, Jsme tady obdrží 12x27 Kč)

Kromě základních činností poskytujeme také fakultativní činnosti, jako osobní asistence, cvičení na přístroji Motren, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, keramika, angličtina a masáže, které nabízíme i mimo naši cílovou skupinu. Dále u nás probíhá výuka počítačů a všech dostupných informačních a komunikačních technologií pro nevidomé.

Více informací na www.jsmetady.cz


Reklama, která pomáhá