Kontaktní údaje:

Adresa:Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.
 Peckova 277/7
 186 00   Praha 8
Email: cidpraha8@centrum.cz
Web: cidpraha8.cz
Telefon: +420 224 817 724
Právní forma: občanské sdružení

Kategorie:

Popis:

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) – humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

CID – Centrum integrace dětí a mládeže bylo založeno 24. listopadu 1990 a od 26. dubna 1991 je registrováno na MV ČR podle zákona 83/90 Sb. jako občanské sdružení s působností na celém území ČR. Po svém založení byla organizace CID zaměřena převážně na poradenskou, integrační a terapeutickou činnost ve svém centru v Praze 8 – Karlíně. Rozvíjející se systém práce a podmínky pro činnost byly významnou měrou postiženy v létě 2002 ničivými povodněmi. Díky podpoře z dotací, grantů, darů, pomoci mnoha příznivců a dobrovolníků, vysokému nasazení a obětavosti členů CID mohla být obnovena kontinuita činnosti CID, ale trvá stálý boj o zlepšení podmínek pro její realizaci.

V současné době CID pokračuje v původních činnostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění – alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti – z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace.

Dlouhodobým úsilím a s pomocí řady dobrovolníků, mnoha sponzorů, dárců, dotací a grantů ČV UNICEF, ČRHO, MZ ČR, MŠMT ČR, MK ČR, HMP, N ROS, VZP, ČS a Obce Lipová-lázně se CID podařilo za 10 let opravit, zrekonstruovat a zprovoznit pronajatý Dům dětských radostí – „LIPANKU“ v Lipové-lázních. Ekologické a bezbariérové úpravy pokračují, je třeba dokončit a vybavit budované rehabilitační zázemí uvnitř objektu a venkovní areál (pro provoz a k využití zahrady). Od listopadu 2002 objekt LIPANKY spravuje a provoz zajišťuje majitel – obec Lipová-lázně. Projekt CID „Lipanka“ trvá, ozdravné pobyty a integrované tábory v Jeseníkách CID pořádá od července roku 1992 dosud. V létě jsou pravidelně organizovány také ozdravně léčebné pobyty u moře.

Aktuální nabídka CID je určena nejmenším dětem a vozíčkářům – odborné poradny, terapie, kluby Pecka, Pecička aj., dále maminkám na mateřské dovolené a seniorům – sociální služby, laktační poradna, práce na PC a s internetem, kulturně společenské akce. Ve spolupráci s UK Praha a ÚP HMP je vedena odborná praxe studentů a absolventů, rozvíjí se práce s dobrovolníky a nezaměstnanými.

  • Krizové linky a intervence, odborné poradenství a terapie
  • Činnost osvětová, vzdělávací, vedení odborných praxí, práce s dobrovolníky
  • Pravidelná celoroční činnost otevřených integrovaných klubů
  • Tradiční soutěže a kulturně prezentační akce pro děti a mládež
  • Ozdravné pobyty, tábory a speciální programy v Jeseníkách a u moře
  • Budování bezbariérového terapeutického komplexu LIPANKA v Lipové – lázních

Výčet aktivit CID po povodních uzavírá koncepce nového komunitního projektu

  • Komplexního bezbariérového střediska CID v Karlíně.

Seznam materiální a jiné pomoci naleznete zde >>> a pro Vaše finanční dary použijte prosím buď bránu Darujme.cz, kde je pomoc i drobným příspěvkem možná převodem z účtu nebo pomocí platební karty. Nebo pro váš dar využijte přímo náš bankovní účet č. 1921325349/0800 u ČS, a.s, Praha 1, VS 777.


Reklama, která pomáhá