Kontaktní údaje:

Adresa:Armáda spásy v ČR
 Petržílkova 2565/23
 158 00   Praha
Email: ustredi@armadaspasy.cz
Web: www.armadaspasy.cz
Telefon: +420 251 106 424
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1990

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

Armáda spásy dala k dispozici svoje ubytovací kapacity, další chystá. V první fázi vybírá peněžní dary. V druhé fázi uvítá i materiální, především čistící prostředky a pomůcky jako  pytle, kýble, košťata, rýžáky, repelenty atd. Sběrná místa organizace upřesní.
Povodňové konto:  475 335 453/0300, variabilní symbol 222
DMS: Ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž Armáda spásy obdrží 27 Kč).
Více informací: www.armadaspasy.cz

Konkrétní práce v jednotlivých městech, kde Armáda spásy působí (tedy Praha, Brno, Ostrava, Havířov, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Přerov a Šumperk), zahrnuje oblast duchovní i sociální. Duchovní práce je soustředěna do tzv. sborů, v jejichž čele stojí důstojníci Armády spásy. V současné době je v každém městě působení jeden sbor Armády spásy. Jednotlivá sociální zařízení jsou vedena zahraničními i českými odborníky. Sociální práce zahrnuje např. péči o bezdomovce, staré a nemocné občany, matky s dětmi, děti a mládež, ale i další formy pomoci podle aktuálních potřeb.
(čerpáno z cs.wikipedia.org)


Reklama, která pomáhá