Kontaktní údaje:

Adresa:Diakonie Českobratrské církve evangelické
 Belgická 22
 120 00   Praha
Email: info@diakonie.cz
Web: www.diakonie.cz
Telefon: +420 242 487 811
Právní forma: Církevní organizace
Rok vzniku: 1991

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

Diakonie ČCE Zahájila nábor dobrovolníků. Zajistí jim stravu, ubytování a dopravu na místě, pojištění. Registrovat se lze pomocí krátkého formuláře na stránkách organizace. Zřídila také speciální konto.
Povodňové konto: 359 6666 359/0800, variabilní symbol: 2013
DMS: ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, Diakonie obdrží 27 Kč).
Více informací: www.diakonie.cz

Naše hodnoty
pomáháme všem bez ohledu na vyznání
respektujeme potřeby jednotlivců
podporujeme rodinné prostředí se zachovanými vazbami

Naše poslání
Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je organizovat, zajišťovat
a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie Českobratrské církve evangelické směřuje k tomu, aby lidé, kteří využívají služeb Diakonie, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.


Reklama, která pomáhá