Kontaktní údaje:

Adresa:Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením
 Říční 6
 118 00   Praha 1
Email: info@studio-oaza.org
Web: www.studio-oaza.org
Telefon: +420 257 313 008
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1992

Kategorie:

Popis:

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením. Poskytuje kvalitní náplň volného času a umožňuje těmto lidem rozvinout své schopnosti, najít smysl své práce a integrovat se do společnosti.

Studio Oáza založila v r. 1992 a dlouhá léta vedla Olga Kurzová. Studio Oáza v průběhu let otevřelo 17 zájmových kroužků v oborech hudba, divadlo, výtvarné umění, ale také IT a fotografie. Všechny kurzy vedou profesionální lektoři a speciální pedagogové.

Kromě pravidelných zájmových aktivit pořádá Studio Oáza celou řadu dalších akcí, kterých se účastní i čestní hosté, přátelé Studia Oáza, jako například Vlastimil Harapes, Lucie Bílá, Zdena Hadrbolcová, Marta Vančurová, Světlana Nálepková, Bára Hrzánová, Pavel Jurkovič, soubor Musica pro Sancta Cecilia a další.

Aktivity Studia Oáza pravidelně navštěvuje 70 osob s mentálním postižením a přibližně 20 dobrovolníků, převážně studentů středních a vysokých škol, kteří pracují jako asistenti. Výuka probíhá každé odpoledne od pondělí do pátku. Jednotlivá oddělení Studia Oáza prezentují výsledky své práce na veřejných vystoupeních, výstavách a festivalech (Divadlo ABC, Divadlo Na Prádle, Laterna Magika, filmový festival Mental Power…)

Svým zaměřením, snahou o kvalitu a profesionální vedení výuky je Studio Oáza jedinečným projektem v České republice.


Reklama, která pomáhá