Kontaktní údaje:

Adresa:Nadace Partnerství
 Údolní 33
 602 00   Brno
Email: partnerstvi@nap.cz
Web: www.nadacepartnerstvi.cz
Telefon: +420 515 903 111
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 1991

Kategorie:

Popis:

Jak našeho poslání dosahujeme?

 • dáváme granty
 • poskytujeme odborné služby
 • přenášíme dobrou praxi
 • vzděláváme

Jaké oblasti podporujeme?

 • výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech
 • obnovu a oživení  veřejných prostranství
 • bezpečnou dopravu ve městech
 • bezpečné cesty do škol
 • rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky
 • environmentální výchovu a zapojování dětí do života v obci

Co ještě děláme?

 • například vyhlašujeme oblíbenou celostátní anketu Strom roku
 • společně s Nadací Charty 77 udělujeme prestižní Cenu Josefa Vavrouška
 • rozvíjíme Moravské vinařské stezky
 • a založili jsme tradici Festivalu otevřených sklepů

Nadační příspěvky poskytujeme neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 21 let naší existence jsme podpořili na 3 000 projektů ve výši 280 miliónů korun.

Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoříme asociaci Environmental Partnership Association.


Reklama, která pomáhá