Kontaktní údaje:

Adresa:Kolpingova rodina Praha 8, občanské sdružení
 Bohnická 32/3
 181 00   Praha 8
Email: kolping@kolpingpraha.cz
Web: http://www.kolpingpraha.cz
Telefon: +420 420 283 851547
Právní forma: nezisková organizace
Rok vzniku: 1994

Kategorie:

Popis:

Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi

Kolpingův dům poskytuje službu především matkám s dětmi, u kterých se kumuluje řada problémů: nízký věk matky, chybějící nebo dysfunkční rodinné prostředí, zanedbávání nebo týrání v dětství a dospívání, ústavní výchova, život na ulici, drogová závislost, nedokončené vzdělání, zadluženost, problematický partner.

Hlavními úkoly azylového domu  jsou:

- poskytnout dočasné ubytování

- zajistit ochranu před nebezpečnými vnějšími vlivy

- stabilizovat finanční situaci uživatelů služby

- ochránit práva dětí a jejich zdravý vývoj

- vytvořit povědomí o právech a povinnostech uživatelů služby vzhledem k běžné

   společnosti

- předat zkušenosti v jednáních s úřady a vyřizování vlastních záležitostí

- zvýšit šanci matek na trhu práce zprostředkováním vzdělávacích kurzů

- získat pro uživatele další bydlení


Reklama, která pomáhá