Kontaktní údaje:

Adresa:ADRA, o.s.
 Klikatá 1238/90c
 158 00   Praha
Email: adra@adra.cz
Web: www.adra.cz
Telefon: +420 257 090 640
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1994

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

Nevládní organizace už uvolnila ze svého účtu na pomoc 250 tisíc korun a v nejbližší době chce rozhodnout o vyslání dobrovolníků.
Povodňové konto: 34983498/0300, variabilní symbol 391
DMS: ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)
Více informací: www.adra.cz

V České republice ADRA začala působit v roce 1992 a v současné době patří ke třem největším organizacím v České republice poskytujících humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.
ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, jako jsou povodně či zemětřesení, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti, zemědělství atd.).  ADRA realizovala nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a  Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu, Zambii a v řadě dalších zemí.
V České republice ADRA koordinuje dobrovolnická centra ve dvanácti městech ČR, která se zaměřují především na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. V loňském roce ADRA vyslala do nemocnic, ústavů sociální péče, dětských domovů a azylových domů více než 1 600 dobrovolníků. ADRA je také největším koordinátorem pomoci v případě povodní a jiných živelných katastrof v ČR. V postižených oblastech dobrovolníci distribuují humanitární pomoc a pomáhají při zvládání následků živelných pohrom.
ADRA také realizuje programy globálního vzdělávání, jejichž cílem je zvýšit úroveň individuálního a vědomého přístupu dětí a mládeže ke globálním tématům a zlepšit jejich informovanost o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.


Reklama, která pomáhá