Kontaktní údaje:

Adresa:Nadace "Mateřská naděje"
 Ke Džbánu 385/17
 161 00   Praha
Email: info@materska-nadeje.cz
Web: www.materska-nadeje.cz
Telefon: +420 212 238 004
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 1998

Kategorie:

Popis:

Účelem a hlavní náplní činnosti nadace je zejména

1. organizace pomoci a podpory neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.
2. koordinační činnost spočívající v koordinaci jednotlivých pracovišť a odborníků podílejících se na vyšetřování a terapii postižených párů s cílem garantovat komplexnost postupů.
3. osvětová činnost spočívající ve zprostředkování informací o možnostech diagnostiky a léčby postižených párů pro laickou i odbornou veřejnost.


Reklama, která pomáhá