Kontaktní údaje:

Adresa:Nadace táta a máma
 Klimentská 1246/1
 110 00   Praha
Email: info@nadacetm.cz
Web: www.nadacetm.cz
Telefon: +420 226 222 050
Právní forma: Nadace
Rok vzniku: 1999

Kategorie:

Popis:

Cíle

1. U​možnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím podpory ohrožených rodin.
2. Umožnit významné zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní výchově prostřednictvím podpory a rozvoje stávajících i nových forem náhradní rodinné péče.
3. Umožnit úspěšné zapojení dítěte po skončení ústavní výchovy do samostatného života prostřednictvím podpory jeho osobnostního růstu a profesní připravenosti.

Účel

Účelem NADACE TÁTA A MÁMA je finanční podpora činností, jež jsou v souladu s jejím posláním a cílem a účinně jej naplňují.


Reklama, která pomáhá