Kontaktní údaje:

Adresa:Občanské sdružení PETIT
 Řepčínská 82
 779 00   Olomouc
Email: petit@petit-os.cz
Web: www.petit-os.cz
Telefon: +420 585 223 716
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1997

Kategorie:

Popis:

Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostických počítačových programů. Nabízíme i speciální klávesnice a velkoplošná tlačítka, které dětem s postižením usnadňují ovládání počítačů.

V současné době naše programy využívá více než 600 nstitucí a rodin, které se starají o děti s postižením. V rámci vývoje a rozšiřování programů spolupracujeme s dalšími nevládními a neziskovými organizacemi v celé České republice.

PETIT sdružuje odborníky z oblastí vývoje software, dětské psychologie a speciální pedagogiky a využívá jejich znalostí i zkušeností pro tvorbu i aplikování počítačových programů pro děti s postižením.

Rovněž se snažíme pomoci rodinám a institucím ve shánění dárců starších počítačů, které by sloužily pro rozvoj dětí s postižením. V neposlední řadě pomáháme organizacím, které mají v náplni své činnosti pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva, s problémy, které mají při užívání výpočetní techniky.


Reklama, která pomáhá