Kontaktní údaje:

Adresa:SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.
 Palackého 49
 702 00   Ostrava - Přívoz
Email: jekhetane@jekhetane.cz
Web: www.jekhetane.cz
Telefon: +420 596 136 609
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1998

Kategorie:

Popis:

Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Historie organizace
Občanské sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE bylo založeno v roce 1998 pedagogy a rodiči žáků Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě původně k podpoře vzdělávacího a svýchovného programu této školy. První službou, kterou organizace začala v té době poskytovat v prostorách školy byl nízkoprahový klub pro děti.

V roce 2001 si organizace pro svoji činnost pronajala dům na Palackého ulici v lokalitě zadní Přívoz (městská část Ostravy) a začala pracovat nezávisle na výše uvedené škole pro tamní obyvatele. Kromě nízkoprahového klubu pro děti a mládež byla nabídka poskytovaných služeb na nové adrese rozšířena postupně o odborné poradenství, terénní sociální práci a denní centrum pro předškoláky.

Působnost organizace byla v roce 2004, díky realizaci projek-tu podpořeného fondy PHARE, rozšířena do dalších městských částí Ostravy – do Poruby a do Mariánských Hor a Hulvák. V Porubě na ulici Dělnická a v Mariánských Horách na ulici Korunní vybudovali členové občanského sdružení dvě malá kontaktní volnočasová střediska pro děti tam žijící. Bohužel, aktivity naší organizace na ulici Korunní v Mariánských Horách se nepodařilo udržet a koncem roku 2005 byly ukončeny.

V letech 2005 - 2007 změnilo původní malé kontaktní středisko na Dělnické ulici v Porubě celkem třikrát sídlo a zároveň se z něj stalo prostorné komunitní centrum zahrnující službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a službu odborného poradenství.

Rok 2007 byl jistě pro organizaci rokem zlomovým. Shromáždění členů sdružení rozhodlo, že se organizace pokusí splnit náročné podmínky nutné pro získání registrace poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k novelizaci stanov organizace, která s sebou přinesla, kromě jiného také změnu názvu organizace a řadu dalších náročných, ale pozitivních změn.

Od 16. 8. 2007 se naše organizace nově jmenuje SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.


Reklama, která pomáhá