Kontaktní údaje:

Adresa:Charita Česká republika
 Vladislavova 12
 110 00   Praha
Email: sekretariat@charita.cz
Web: www.charita.cz
Telefon: +420 296 243 330
Právní forma: Církevní organizace
Rok vzniku: 1999

Kategorie:

Popis:

Povodně 2013

Charita České republiky vyhlásila peněžní i materiální sbírku. A vyzývá k pomoci i dobrovolníky přímo v terénu.
Povodňové konto: 11998822/0800, variabilní symbol 906
DMS: Ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž Charita České republiky obdrží 27 Kč).
Více informací: http://povodne.charita.cz/

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

 


Reklama, která pomáhá