Kontaktní údaje:

Adresa:FOD Klokánek Brno
 Michalova 4/2586
 628 00   Brno-Líšeň
Email: klokanek.brno@fod.cz
Web: www.klokanekbrno.cz
Telefon: +420 544 212 790

Kategorie:

Popis:

V našem Klokánku je 11 samostatných služebních  bytů, ve kterých najde útočiště 40-44 dětí ve věku od několika dnů až do dosažení dospělosti. O děti pečuje 22 tet (tedy dvě tety na jeden byt), které se u dětí střídají v týdenním intervalu. 

Tuto péči doplňují 3  pomocní pracovníci, kteří pomáhají stálým opatrovatelkám s hlídáním dětí, s vařením v bytech, s úklidem. Další podpůrnou péči zajišťuje pediatr, psycholog, sociální pracovnice, speciální pedagog.

Principy péče v Klokánku:

  • o děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině naši zaměstnanci - manželský pár, "teta" nebo střídavě po týdnu dvě "tety",
  • V "klokaní" rodině jsou zpravidla čtyři děti, více jen v případě sourozenců nebo krátkodobě (maximálně šest) ze závažných důvodů při naplněné kapacitě,
  • Klokánek  přijímá děti bez ohledu na věk (tj. již od narození), proto sourozence není třeba rozdělovat
  • starší děti se tu učí rodičovskému chování a poskytují mnoho podnětů miminkům a batolatům, u nichž i proto nedochází k opožďování ve vývoji,
  • děti se do Klokánku přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu,
  • děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte,
  • je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády,
  • v Klokánku jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina, není-li návrat do té vlastní možný,
  • naši "klokaní rodiče" musí projít náročným psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí,
  • z Klokánku mohou děti telefonovat domů a rodiče je mohou kdykoli navštěvovat a brát si je na vycházky nebo na víkendy, pokud tomu nebrání závažné důvody nebo pokud je dítě neodmítá.


Reklama, která pomáhá