Kontaktní údaje:

Adresa:Modrá linka, o.s.
  Lidická 1880/50
 602 00   Brno-Černá Pole
Email: help@modralinka.cz
Web: http://www.modralinka.cz
Telefon: +420 420 549 241010
Právní forma: Občanské sdružení
Rok vzniku: 1994

Kategorie:

Popis:

Co je Modrá linka, o.s.

Modrá linka, o.s - linka důvěry pro děti, mládež a osoby v krizi bez rozdílu věku, již 19 let poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc v obtížných životních situacích. Je otevřena všem bez rozdílu věku, kteří se ocitli v obtížné situaci. Zejména se jedná o pomoc v oblastech  osobních a rodinných vztahů, při školní neúspěšnosti, šikaně, ale také při týrání, zanedbávání či pohlavním zneužívání. Linka důvěry a osobní poradna poskytují anonymní, bezpečný a snadno dostupný prostor, kde klienti z celého jihomoravského kraje i z celé České republiky často hledají útočiště, radu a pomoc.

Projekt linky důvěry nejen pro děti a mládež je poskytován s ohledem na svůj charakter dlouhodobě a nepřetržitě (svým klientům je k dispozici od  roku 1994), jedině v tomto případě naplňuje svůj smysl nízkoprahovosti a dostupnosti.

V rámci projektu poskytujeme tyto klíčové aktivity:

a) Telefonická krizová pomoc -  prostřednictvím pevného nebo mobilního telefonu a prostřednictvím Skype -  je klientům k dispozici každý den (včetně dnů pracovního klidu a volna, 365 dní v roce) od 9 do 21 hodin. Telefon pevná 549 241 010, mobil 608 902 410, skype modralinka

b) Internetové poradenství (prostřednictvím e-mailu) je  k dispozici nepřetržitě, odpověď  uživatelé obdrží do 48 hodin. E-mail: help@modralinka.cz

c) Chatové poradenství je k dispozici 3x týdně, vždy v pondělí, středu a sobotu od 18 do 21 hodin. CHAT: https://chat.modralinka.cz

d) Osobní poradenství – psychologická poradna, která je bezplatně k dispozici na adrese Anenská 10, Brno. Je v provozu 4 hodiny týdně zaměřená zejména na krizovou intervenci, klienti mohou přijít bez objednání. E-mail: psy.poradna@modralinka.cz

e) Nově od října 2013 je nabízena klientům služba Schránka internetového poradenství - SIP Jedná se o způsob internetové komunikace. Obdobně jako u e-mailu se klient na linku důvěry obrací písemně, svůj text však neodesílá, ale ukládá do speciální webové schránky pod svým přihlašovacím jménem a heslem. V této schránce si vyzvedne i odpověď, kterou tam vloží do určené doby pracovník linky důvěry. Klient si ji následně vyzvedne. E-maily tedy nebudou chodit virtuálním prostorem a nebudou se ukládat v klasické e-mailové schránce, takže je to bezpečnější a utajenější způsob (výhoda např. pro týrané osoby). SIP je přístupný a k dispozici klientům na webových stránkách Modré linky. SIP: https://chat.modralinka.cz/wms

f) Preventivní výukové programy pro žáky ZŠ a osvětové akce pro děti – v interaktivních hrách výukových programů se děti seznamují s institucemi a osobami, na které se mohou obrátit budou-li se cítit ohroženy. Na závěr programu vědí, jak si poradit v případech zneužívání, týrání a také v dalších možných krizových situacích. Ukazatelem úspěchu je také opakovaný zájem škol o program.

Pravidelně jsou osloveny všechny ZŠ v Brně a okolí. V průběhu roku 2013 (do 31.10.) bylo zrealizováno již 34 výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 730 dětí.


Reklama, která pomáhá