Kontaktní údaje:

Adresa:TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 Chaloupkova 3
 612 00   Brno – Královo Pole
Email: vedeni@tyflocentrumbrno.cz
Web: www.centrumpronevidome.cz
Telefon: +420 420 515 919770
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Rok vzniku: 2000

Kategorie:

Popis:

Motto: „Slepotou život nekončí…. Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s.je především poskytovatelem ambulantních a terénních služeb pro nevidomé a slabozraké občany především v Jihomoravském kraji. Působíme v  pěti městech Jihomoravského kraje (Brno, Břeclav, Vyškov, Znojmo a Moravský Krumlov). Těžce zrakově postiženým lidem poskytujeme poradenské, asistenční, rehabilitační, terapeutické, aktivizační a vzdělávací služby. Jinak řečeno

 • poradíme, jak se vyrovnat se svým zrakovým handicapem,
 • poradíme, jak si vyřídit různé dávky a na co mají klienti nárok,
 • poradíme, které kompenzační pomůcky jsou pro zrakově postiženého klienta vhodné a jak získat finanční prostředky na zakoupení,
 • doprovodíme klienta, kam potřebuje, přečteme mu veškeré listinné dokumenty a pomůžeme s jejich tříděním a vyřízením,
 • doprovodíme klienta na nákup a pomůžeme mu s výběrem zboží, pomůžeme mu i v domácnosti s tříděním věcí a další drobnou výpomocí (nenahrazujeme pečovatelskou službu),
 • připravujeme pro klienty aktivizační program plný poznávacích exkurzí, turistiky, cvičení, besed a přednášek – vše s ohledem na zrakový handicap,
 • klienti mohou navštěvovat naši dílnu, ve které i poslepu vytváří krásné drobné okrasné i užitkové předměty (keramika, košíky, tkaní a jiné),
 • pomůžeme klientovi v samostatnosti při získávání a zpracování informací, zejména prostřednictvím výpočetní techniky s použitím speciální asistivní technologie, která při práci na PC nahrazuje chybějící nebo nedostatečně fungující zrak,
 • pro klienty máme řadu vzdělávacích kurzů, včetně rekvalifikačního kurzu „obsluha PC“,
 • připravíme zrakově postiženého klienta na pracovní uplatnění a pomůžeme mu s hledáním práce,
 • realizujeme unikátní projekt Blind Friendly Web, který se zabývá zpřístupňováním webových stránek nevidomým uživatelů.

Forma naší pomoci je ambulantní nebo terénní podle charakteru služby a potřeb klienta.

Společným cílem činností služeb je vést klienta k samostatnosti a nezávislosti, ke zkvalitnění jeho života, zlepšování životních podmínek, k podpoře společenského a kulturního uplatnění, k dosáhnutí integrace společnosti na zásadě rovnosti, k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů. Předpokladem naplnění cílů je spolupráce klienta s námi a jeho chuť a potřeba se zapojit.

Najdete nás na Facebooku https://www.facebook.com/pages/TyfloCentrum-Brno-o-p-s/78033506544


Reklama, která pomáhá