Kultura, sport a volný čas

Buena Vista Vinohrad

Buena Vista Vinohrad je neziskové občanské sdružení, které pořádá zájmové aktivity pro seniory.

více »

Bzuk, o.s.

Chceme podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

více »

CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s.

Dobrovolné a nepolitické občanské sdružení zájemců o organizování, pořádání, provozování a podporování volnočasových, pohybových, sportovních a tělovýchovných aktivit.

více »

Etincelle, o.s.

Posláním sdružení je pomáhat klientům poskytovatelů sociálních služeb po celém území České republiky s důrazem na aktivity v regionu Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

více »

Kamarádi otevřených srdcí

Naše občanské sdružení se snaží zpříjemňovat život všem lidem.

více »

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace zajišťuje, shromažduje a pečuje o finanční a nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k zajištění svého poslání. Příjmy z darů a veřejné sbírky využívá nadace výhradně v souladu se svým posláním, veškeré provozní náklady jsou hrazeny z výnosů hospodářské činnosti a...

více »

Nadační fond Emil

Emil pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro handicapované děti.

více »

Občanské sdružení Kamarádi

Jsme občanské sdružení KAMARÁDI působící především ve Stochově a jeho nejbližším okolí.

více »

OPER o.s. - organizace přátel ekologického rozvoje

Pořádáme zábavné a vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, seniory, ústavy sociální péče atd.

více »

PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Sdružujeme především lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času. Naší hlavní činností je péče o zdravotně-sociální stav takto postižených spoluobčanů.

více »

S koníky za zdravím, o. s.

Pomáháme ke zkvalitnění života nejen handicapovaných spoluobčanů a k jejich lepší integraci do společnosti.

více »

Spolek Tvořivé srdce

Naše heslo je " Kdo tvoří, ten nezlobí " . Tvořit může každý a v každém věku ;-)

více »

Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením.

více »

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů.

více »

Toocan Help o.s.

Občanské sdružení TOOCAN HELP bylo založeno v roce 2012 s myšlenkou zastupovat zájmy rodičů a dětí, napomáhat rodině zapojovat se do společenského života, umožnit jim seberealizaci a aktivně působit v oblasti vzdělávání dětí i dospělých a napomoci tak k vytváření zájmových,...

více »

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Cílem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.

více »

Zábava dětem o.s.

Naším posláním je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

více »

Život bez bariér Nová Paka, o.s.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti.

více »

Reklama, která pomáhá