Právo a prosazování zájmů

A L E N - sdružení žen postižených rakovinou

Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

více »

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

více »

Centrum denních služeb SNN v ČR

Pražský spolek neslyšících

více »

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

CEREBRUM je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku

více »

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

více »

DebRA ČR

Občanské sdružení DebRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004. Zařadila se tak jako 32. organizace DebRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL.

více »

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové a sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy.

více »

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Naším posláním je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života.

více »

Spotřebitel net

Pomáháme především sociálně slabým, kteří se dostali do svízelné situace.

více »

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů.

více »

Reklama, která pomáhá