Sociální služby

A L E N - sdružení žen postižených rakovinou

Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

více »

ADAM DĚTEM, o.s.

Naše práce je věnována všem dětem...

více »

ADRA, o.s.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.

více »

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.

Chceme otevřít všem onkologickým pacientům nové obzory a možnosti.

více »

Armáda spásy v ČR

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

více »

Centrum denních služeb SNN v ČR

Pražský spolek neslyšících

více »

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) – humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

více »

Centrum Narovinu

Občanské sdružení Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného...

více »

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšnou společností rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů.

více »

Centrum pro seniory Kolín o.s.

Hlavní myšlenkou k založení sdružení je rozvoj péče o seniory nemocné především různými typy demencí, kteří ztratili schopnost bezpečně se sami o sebe v průběhu dne postarat.

více »

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

CEREBRUM je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku

více »

Česká abilympijská asociace, o.s.

Posláním sdružení je podporovat lidi z cílové skupiny v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

více »

Český červený kříž

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.

více »

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

více »

DebRA ČR

Občanské sdružení DebRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004. Zařadila se tak jako 32. organizace DebRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL.

více »

Dětský domov a Základní škola Vizovice

Motto: "Přes obtíže ke hvězdám."

více »

Dětský domov Dagmar

Dětský domov Dagmar v Brně je moderní školské zařízení rodinného typu pro výkon institucionální výchovy, kde je dětem, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče, poskytována veškerá péče, kterou potřebují pro svůj zdravý vývoj. Je umístěn v brněnské městské části...

více »

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

více »

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Celorepublikově poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby.

více »

Diecézní charita Litoměřice

Charita je nestátní nezisková organizace, která se snaží prostřednictvím svých služeb a projektů pomáhat lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, příslušnost k etnické či...

více »

Dílna Eliáš

Občanské sdružení Dílna Eliáš provozuje keramickou dílnu, ve které pracují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Společnou činností chceme přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí.

více »

Dobromysl o. p. s.

Naším posláním je poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.

více »

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán poskytuje paliativní péči umírajícím pacientům a jejich blízkým v domácím prostředí.

více »

Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí

Hlavním cílem veškerých námi poskytovaných sociálních služeb je uspokojování potřeb klientů a poskytování jim takových služeb, které vyhovují jejich potřebám a kompenzují omezení, která jim brání v prožívání důstojného stáří. Klientům pro jejich pobyt slouží plně...

více »

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové a sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy.

více »

Reklama, která pomáhá